Naším poslaním je plánovať a koordinovať nezabudnuteľné udalosti, nad rámec očakávania.
Klienti k nám prichádzajú, pretože máme schopnosť počúvať, interpretovať ich túžby a premeniť ich na nezabudnuteľné spomienky.

Splnené sny, s.r.o., Tomášikova 26, Bratislava (stretnutia po telefonickom dohovore)
tel: +421 903 828 695, e-mail: info@SplneneSny.sk
© 2004 - 2024 Splnené sny, s.r.o. •  Created and designed by PeKlSoft